Oferta

Operaty szacunkowe dla następujących celów:

 

 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 • kupna – sprzedaży, negocjacyjnych i ofertowych
 • sprawozdań finansowych,
 • sądowych
 • komorniczych
 • skarbowo – podatkowych

 

Analiza rynku nieruchomości:

 • mieszkaniowych
 • komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych)
 • zabytkowych

 

Analiza stanu nieruchomości:

 • prawnego
 • technicznego
 • zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych