Wycena

Profesjonalna wycena w atrakcyjnej cenie i terminie

Operaty szacunkowe

Operaty szacunkowe dla następujących celów: zabezpieczenia wierzytelności bankowych kupna – sprzedaży, negocjacyjnych i ofertowych sprawozdań finansowych, sądowych komorniczych skarbowo – podatkowych

Analiza rynku nieruchomości

mieszkaniowych komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych) zabytkowych

Analiza stanu nieruchomości

prawnego technicznego zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych

O mnie

Jestem rzeczoznawcą majątkowym działającym na rynku nieruchomości Warszawy i okolic.

Należę do Warszawskiego Stowarzyszania Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy numer uprawnień 6774

ukończone szkolenia:
“Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – Związek Banków Polskich
“Wycena stacji paliw” – Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Zapraszam do kontaktu
+48 608 475 915, office@pvexperts.pl